top of page

Лиценз

КОПИЕ ОТ ЛИЦЕНЗА
на "Частен професионален колеж "БИЗНЕС И КУЛТУРА"" ООД
.

 

 

 

 

 

Дигиталното копие е на заповед № РД 14 - 19/31.03.2011г.

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
З А П О В Е Д
№ : РД 14-19/31.03.2011г.

   На основание чл.11, ал.3 от Закона за народната просвета, във връзка с член 18, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за    народната просвета и чл. 17 от Наредба№:7/25.06.2001г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища,

 

Р А З Р Е Ш А В А М

на ИНСТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И КУЛТУРА,

ЕИК -  201315823, седалище и адрес на управление - гр.Варна, бул."Сливница, №:2 да открие Частен професионален колеж "Бизнес и култура" гр. Варна, от учебната 2011/2012г.

  1. Колежът има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове и     програми съгласно заповед № : РД 09482, 04.04.2011г. и заповед № : РД 19487, 04.04.2011г.
  2. Колежът има право да издава свидетелства за професионална квалификация.
  3. Обучението се провежда на адрес: гр.Варна спирка Почивка,  ЖК "Бриз".
  4. Колежът се представлява и управлява от Димитър Костадинов Мицев.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА:

  г-н Сергей Игнатов

 


 ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

/КРАСИМИРА КОЕВА/

Абонамент

за важни новини!

ИМЕ:

Email:

bottom of page