top of page

Съобщения

Информационни дни Шумен
28.08.2018г.

shumen4.jpg
shumen3.jpg
shumen1.jpg
shumen2.jpg

Информационни дни Търговище
07.09.2018г.

turgovishte 4.jpg
turgovishte 2.jpg
turgovishte 1.jpg
turgovishte 3.jpg

Информационни дни Варна
31.08.2018г. 

varna 8.jpg
varna 9.jpg
varna 3.jpg
varna 1.jpg
varna 2.jpg
varna 6.jpg
varna 5.jpg
varna 7.jpg
varna 4.jpg
as.png

Уважаеми специализанти  по Предприемачество,

       Измина една година, от която екип на Център за професионално обучение “Знание и бизнес“,  съвместно с представители от академична общност   на Варна:  професори, доценти и асистенти,  както и експерти от Фондация “ЦПУР-България“ и от Бизнеса на Варна се  проведоха  мероприятия, включени в проект “Подкрепа за предприемачеството“.

Дейност 1- провеждане на Информационни срещи.

Дейност 2 “Групово специализирано обучение“ на тема – “Подкрепа за предприемачеството“.

Дейност 3 Индивидуално консултиране по Интерактивен проект БИЗНЕС ПЛАН и развитие на Бизнес

идея за Електронен бизнес.  

        В разултат на съвместната  ни дейност с Вас, бяха разработени на много добро  приложно равнище  бизнес проекти, както и утвърждаване на идеята за развивате  на  собствен бизнес. Регистрирани бяха 6 фирми и подготвени документи за регистрация  на 10 фирми.

       Днес сме изправени пред предизвикателства, които изискват  решения, базирани на Дигитализация, Иновации, Устойчиво развитие и екология,  Европейска зелена сделка и редица Проекти от Глобален и регионален характер.
      В условията на тази динамична среда, за организирането на бизнес, са необходими кадри от новото поколение, които да придобият информация и знание, съответстващи на динамичната среда.

      Ръководството на Знание и бизнес, предлага на Вашето внимание една добра възможност, за актуализация и придобиване на нови знания по предприемачество, които да Ви осигурят възможност, да се включите в изпълнение на Европейските програми.

    Ръководството на “Знание и бизнес” ООД участва и в регистрацията и управлението на Частен професионален колеж “Бизнес и култура”, който организира професионално обучение след средно образование.

      Колежът “Бизнес и култура” е регистриран в Министерството на образованието, младежта и науката през 2011 год. Лиценз–      Заповед № РД14-19/31.03.2011г. на министъра на образованието, младежта и науката.

      Колежът има лицензирани 6 специалности, една, от които   по:

      Професионално направление код: 345 Администрация и управление;

      Професия код: 345020 Фирмен мениджър;

      Специалност код: 3450212 Предприемачество и мениджмънт;

    Обучението в колежа, се провежда присъствено и дистанционно в рамките на четири семестъра, и се признава за две-годишно професионално обучение след средното образование.

      По желание, успешно завършилите колежа, могат да кандидатстват за Професионален бакалавър, в рамките на още един семестър.

      Свидетелство  което се издава от колежа , е валидно както за ЕС, така и за държави извън границите на Европа, с които България има по Културната спогодба, договор - документите за образование, да се признават между двете страни. Например – САЩ, Канада, Русия, Украйна, Беларус,  Виетнам и др.

      Ръководството на Професионален колеж „Бизнес и култура,“  предлага на Вашето внимание една добра възможност, за актуализация и придобиване на знания, умения и опит, изграждане на капацитет за управление на малка фирма, създаване на нови контакти и партньорски мрежи в чужбина, които да Ви осигурят възможност, да се включите в изпълнението на Европейските програми 2022 – 2027г.

      Поради обстоятелството, че Вие участвахте в обучение по  Националната  програма “Подкрепа на предприемачеството“, както и разработени от Вас Интерактивни Бизнес  проекти по Предприемачество, е основание за кандидатстване в трети семестър. Тази възможност е подкрепена документално с издаденият Сертификат.

      Ръководството на колежа, предвижда организирането на курс по специалност код: 3450212 „Предприемачество  и мениджмънт,“ при следната календарна програма.

        1. Приемане на Заявления за записване( по образец посочен в сайта на колежа), с представяне на следните докумени в срок до 15.12.2021 г.

       1.1. Диплом за завършено средно образование(Оргинал и копие от него). Оргинала от дипломата се връща на кандидата след сверяване с ксерокопието.

      1.2. Договор  за обучение (предлага се от колежа, за подпис от кандидата).

      1.3. Документ за самоличност (лична карта).

      1.4. Медицинско свидетелство.

      1.5. Два броя снимки (паспортен формат).

      1.6. Квитанция за платена такса при подаване на документите.

        2. Записване на кандидатите до 31.12.2021 г.

      3. Учебни занятия:

      За кандидати, преминали курса на обучение по Подкрепа за Предприемачеството и притежават Сертификат.

      Има сертификати, които до момента не са получени от специализантите!

      Календарен график:

      III Семестър: 15.01.2022 г -15.04.2022 г.

      Семестриален график за дистанционно обучение (дата, час)

      IV Семестър 01.05.2022 – 31.07.2022 г.

      Семестриален график за дистанционно обучение (дата, час)

      Семестриална такса 500 лв.

      Държавен изпит:

      Теория – 15.08.2022 г.

      Практика – 16.08.2022 г.

                                                                                                                                                            

      За контакти и консултации:

         1.GSM: 0893492350;  0878362243

         2.www.college.edubiznes.net/……………..

         3.Е-mail: chpkollege21@abv.bg

         4.Консултации по предварителна договорка:

     на адрес: Ул. “Д-р Л. Заменхоф“ №1,ет.1

 

                                      От ръководството на ЧПК “Бизнес и култура“

                                                                                              Директор: проф.д-р ик.н П.Илиев

Абонамент

за важни новини!

ИМЕ:

Email:

bottom of page