top of page

Специалности

ПРОФЕСИОНАЛНИ  НАПРАВЛЕНИЯ, ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

 

НАИМЕНОВАНИЕ                          СТЕПЕН НА  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
                                                                                                                                                      КОД 345 : АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
 

ПРОФЕСИЯ:              ФИРМЕН МЕНИДЖЪР
СПЕЦИАЛНОСТ:       ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ                            - СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

      ИНДУСТРИЯ                                                                                -  III
      ТЪРГОВИЯ                                                                                     - III
      ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО                                                    - III
      ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ                                             - III
      ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО                                            -   II
 

КОД 523 : ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

ПРОФЕСИЯ :           ПРОЕКТАНТ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
СПЕЦИАЛНОСТ:    КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ                                                                                                                         -                       IV

КОД 811: ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И  КЕТЪРИНГ 
     
ПРОФЕСИЯ :              ХОТЕЛИЕР РЕСТОРАНТЬОР
СПЕЦИАЛНОСТИ:    ОРГНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО                                                               -                       IV
                                    ОРГНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО                                                        -                       IV

КОД 812: ПЪУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ 

ПРОФЕСИЯ :             ЕКСКУРЗОВОД
СПЕЦИАЛНОСТ :     ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ                                                                    -                      IV                                                                                                                   

ПРОФЕСИЯ :             АНИМАТОР В ТУРИЗМА                             
СПЕЦИАЛНОСТ :     ОРГАНИЗАЦИЯ НА АНИМАТОРСКАТА                                                                                             -                       IV

Абонамент

за важни новини!

ИМЕ:

Email:

bottom of page